Werkwijze

Bij het maken van een afspraak stemt de ergotherapeut met u af waar deze plaatsvindt: op de praktijk of direct bij u thuis(of op het werk).


De eerste kennismaking (intake) is bedoeld om de problemen helder te krijgen. U kunt aangeven wat u zelf zou willen veranderen of bereiken.
Er worden doelen en een behandelplan opgesteld.
Binnen deze werkwijze vindt er ook een observatie plaats van de wijze waarop u activiteiten uitvoert die problemen geven. M.a.w. : er wordt letterlijk gekeken hoe u stofzuigt/traploopt/computert etc.

Een verwijzing nodig?
De meeste mensen komen bij de ergotherapeut d.m.v. een doorverwijzing van de huisarts of een specialist.
Een verwijzing is echter niet altijd nodig.
Als u hier informatie over wilt, kunt u contact opnemen:
06-38198193 (ma-do)
ergotherapieleiden@gmail.com

Voor verwijzers:
Het verwijsformulier:

http://ergotherapieleiden.nl/wp-content/uploads/2021/05/Verwijsformulier-ergotherapie-2.pdf.

Per zorgmail: ergotherapieleiden@zorgmail.nl

Vergoeding
Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basiszorgverzekering: maximaal 10 uur per kalenderjaar.
Het wettelijk vastgestelde eigen risico is wel van toepassing.
Sommige aanvullende verzekeringen geven vergoeding voor extra uren ergotherapie.U kunt dit navragen bij uw zorgverzekering.
Voor Covid herstelzorg gelden andere vergoedingsregels; 10 uur eerste halfjaar, 10 uur verlenging tweede halfjaar. Een verwijzing van een arts is noodzakelijk!

Afmelden
Als u een reeds gemaakte afspraak wilt afzeggen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Er zullen kosten voor het niet nakomen van een afspraak in rekening worden gebracht.

Algemene voorwaarden/privacyverklaring

De privacyverklaring vind u hier: http://ergotherapieleiden.nl/wp-content/uploads/2021/06/Privacy-verklaring-Ergotherapie-Leiden-2.pdf