Werkwijze

Bij het maken van een afspraak stemt de ergotherapeut met u af waar deze plaatsvindt: op de praktijk of direct bij u thuis(of op het werk).


De eerste kennismaking (intake) is bedoeld om de problemen helder te krijgen. U kunt aangeven wat u zelf zou willen veranderen of bereiken.
Er worden doelen en een behandelplan opgesteld.
Binnen deze werkwijze vindt er ook een observatie plaats van de wijze waarop u activiteiten uitvoert die problemen geven. M.a.w. : er wordt letterlijk gekeken hoe u stofzuigt/traploopt/computert etc.

Een verwijzing nodig?
De meeste mensen komen bij de ergotherapeut d.m.v. een doorverwijzing van de huisarts of een specialist.

Een verwijzing is echter niet altijd nodig.
Als u hier informatie over wilt, kunt u contact opnemen.

Voor verwijzers:

Ergotherapie Leiden is aangesloten bij Zorgdomein.

Verwijzingen kunnen ook per verwijsformulier:

http://ergotherapieleiden.nl/wp-content/uploads/2021/05/Verwijsformulier-ergotherapie-2.pdf.

Per zorgmail: ergotherapieleiden@zorgmail.nl

Vergoeding

Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering: maximaal 10 uur per kalenderjaar.
Het wettelijk vastgestelde eigen risico is wel van toepassing.
Sommige aanvullende verzekeringen geven extra uren vergoeding ergotherapie.

Als ergotherapie niet(meer) wordt vergoed gelden de volgende tarieven:
2022:
consult ergotherapie per kwartier: €18,-
huisbezoektarief: €27,-


Afmelden
Als u een reeds gemaakte afspraak wilt afzeggen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Er zullen kosten voor het niet nakomen van een afspraak in rekening worden gebracht.

Algemene voorwaarden/privacyverklaring

De privacyverklaring vind u hier: http://ergotherapieleiden.nl/wp-content/uploads/2021/06/Privacy-verklaring-Ergotherapie-Leiden-2.pdf